Sport- en ontmoetingsplaats jongeren

De LBG Kerkeveld heeft een “grensoverschrijdend” project opgepakt, samen met de LBG Huurlingsedam, om voor heel Wijchen-Zuid (Zuid zelf heeft geen LBG) een recreatieplek te realiseren voor jongeren van 12-19 jaar.

Uit een enquête onder jongeren is gebleken dat er wensen waren voor een skatebaan en een voetbalkooi (50-50%). Ook wilden de jongeren graag een (grotere) hangplek.

De skaters zijn vervolgens actief aan de slag gegaan en hebben in 4 dagen tijd 336 handtekeningen verzameld. Deze hebben ze aangeboden aan de gemeenteraad, die dit initiatief beloonde met een budget van 40.000 euro en de toewijzing van de locatie Oosterpark.

De LBG Kerkeveld heeft vervolgens bij de Provincie Gelderland een aanvullende subsidie aangevraagd. Het Fonds Leefbaarheid heeft 25.000 euro subsidie toegekend voor de skatebaan onder voorwaarde dat er ook initiatieven worden opgepakt om de saamhorigheid in de wijk te verbeteren. De jongeren hebben daarvoor een heel activiteitenplan geschreven dat de komende 2 jaar zal worden uitgevoerd.

Inmiddels is het ontwerp van de skatebaan gereed maar ontstond er discussie over de locatie in het Oosterpark vanwege de aanwezigheid van dassen in het Oosterpark. Inmiddels is besloten de skatebaan op een andere plek aan het leggen (het OkieDokie veld). Voor deze nieuwe locatie was echter ook een nieuw onderzoek nodig naar het draagvermogen van de ondergrond.  Inmiddels is helder hoe de skatebaan het beste geplaatst kan worden en op welke plek deze het beste past, rekening houdend met andere gebruikers van het Oosterpark (dier en mens). Voor het einde van de zomervakantie in 2018 zal de skatebaan aangelegd worden. De opening van de skatebaan door Paul Loermans, samen met de skaters en de LBG is op 31 augustus om 19:30 uur gepland. Kom je dan ook?!


Bron: https://www.gelderlander.nl/wijchen/eindelijk-styn-kan-stunten-op-zelf-ontworpen-skatebaan~a820f4f0/

Naschrift:

Als gevolg van de bezwaren van de Provincie heeft de LBG moeten constateren dat er geen vrije ruimte meer is in het Oosterpark om ook nog een voetbalkooi aan te leggen. Voorlopig is dit plan in de ijskast gezet.

De vernieuwde JOP zal binnenkort geplaatst worden op de betonnen ondergrond van de oude JOP. Daarmee zullen dan twee van de drie plannen van de LBG Kerkeveld zijn gerealiseerd.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.