25 januari 2023

Tweehonderdvijftig huishoudens in Wijchen kampen met uitvallende zonnepanelen

Dit kan Wijchen doen aan het volle stroomnet

Al een hele tijd kampt de gemeente Wijchen met een vol elektriciteitsnet. Wat is nu precies de oorzaak van dit probleem? En nog belangrijker, wat zijn mogelijke oplossingen? Vijf vragen en antwoorden over de file op het elektriciteitsnetwerk.

Door Lars Regeer

Wat is dat, een overvol elektriciteitsnetwerk?

In veel gebieden in Nederland is momenteel sprake van een te vol elektriciteitsnetwerk, ook wel netcongestie genoemd. Dit betekent dat terug leveren en afname van elektriciteit beperkt wordt door de capaciteit van het elektriciteitsnet. Of simpeler gezegd: als de vraag naar transport van stroom meer is dan er door de kabel kan, ontstaat er een ­ file op het elektriciteitsnet. Niet alleen bedrijven maar ook inwoners ondervinden de gevolgen hiervan. Denk aan uitvallende zonnepanelen, flikkerende lampen en elektrische auto’s die niet meer opgeladen kunnen worden.

In welke mate heeft Wijchen last van deze file op het elektriciteitsnetwerk?

In Wijchen hebben vooral grootverbruikers last van het overvolle net. Maar ook kleinverbruikers ondervinden problemen van het overvolle elektriciteitsnet. Een indicatie hiervoor is het aantal meldingen van bewoners over uitgevallen zonnepanelen. In Wijchen wordt het aantal woningen dat te maken heeft met uitval van zonnepanelen geschat op tweehonderdvijftig huishoudens. Vooral de bewoners van Kerkeveld en Woezik kampen met uitvallende zonnepanelen.

Wat zijn de oorzaken van het overbelaste elektriciteitsnet?

In Wijchen zijn er meerdere oorzaken aan te wijzen voor het overladen elektriciteitsnet. Enerzijds wordt er meer stroom opgewekt, zo is de opwek van elektriciteit uit zonne-energie de afgelopen acht jaar vijftien keer zo groot geworden. Aan de andere kant is er veel meer vraag naar elektriciteit, denk aan het opladen van elektrische auto’s engebruik van warmtepompen. Door het toenemende vraag en aanbod moet er steeds meer stroom over het net worden getransporteerd. Hierdoor raakt het op sommige momentenvan de dag overbelast en ontstaat er een fi­le. Hierbij komt nog het stroomnet nu nog ingericht is op eenrichtingsverkeer vanuit grote elektriciteitscentrales waardoor het de huidige ontwikkelingen niet aan kan.

Van wie moet de oplossing komen?

Voor het oplossen van het overbelaste elektriciteitsnet wordt veel naar netbeheerders gekeken. Zij kunnen bijvoorbeeld dikkere kabels in de grond trekken en nieuwe verdeel-stations realiseren. Hierdoor ontstaan er meer ‘snelwegen’ waarover de elektriciteit zich kan verplaatsen. Maar er zijn meer partijen die aan de oplossing bij kunnen dragen. Ook inwoners, bedrijven en de gemeente zullen bij moeten dragen om een stroominfarct te voorkomen, stelt Energy Indeed, het adviesbureau dat door de gemeente Wijchen werd gevraagd om de problemen in kaart te brengen. Zo kunnen gebruikers slimmer omgaan met elektriciteit, bijvoorbeeld door apparaten niet op piekmomenten aan te zetten. De gemeente moet vooral beter sturen op de gevolgen van grootschalige ruimtelijke projecten op het elektriciteitsnetwerk. Door middel van ruimtelijke ordening kunnen zij vraag en aanbod op elkaar afstemmen, bijvoorbeeld door de oplevering van een nieuwe woonwijk samen te laten vallen met een nieuw zonneveld of windpark.

Wanneer is het elektriciteitsnetwerk klaar voor de toekomst?

Soms kan het snel gaan. Energiewethouder Bea Schouten werd voor haar aantreden al geconfronteerd met uitvallende zonnepanelen in de Lingert, op momenten dat de zon erg hard scheen. Na een bezoek in de wijk de Lingert, waarbij inwoners hun probleem toelichten, richtte de gemeente een meldpunt in en ging het in overleg met netbeheerder Liander. In deze wijk zijn vervolgens de kabels en de transformatorhuizen versneld aangepakt. Maar, zoals eerder gezegd, om het elektriciteitsnetwerk klaar te maken voorde toekomst is veel meer nodig. Zeker gezien de alsmaar stijgende vraag naar elektriciteit. Wethouder Schouten laat in het voorwoord van het rapport van Energy Indeed dan ook weten blij te zijn met het de aanbevelingen van het adviesbureau.“ Dit onderzoek gaat ons verder helpen om dat belangrijke doel te behalen: een duurzame samenleving waarbij onze daken vol liggen met zonnepanelen!”  De resultaten uit het onderzoek zullen door de gemeente worden gebruikt bij het opstellen van de Lokale Energiestrategie. Deze Wijchense Energiestrategie leidt tot een programma met acties, projecten en proefprojecten. Rond de zomer van 2023 zijn de strategie en het programma klaar. De uitvoering kan vervolgens nog enkele jaren in beslag nemen.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.