21 mei 2024

 • Informatiemarkt Visie Zon en Wind Wijchen
 • Wanneer:   Donderdag 23 mei 2024
 • Tijd:             17:00 uur tot 20:30 uur (inloop)
 • Locatie:       MFA Noorderlicht (Hoofdingang: aan de Lepelastraat)

 Inloop

De informatiemarkt is voor iedereen die meer wilt weten over wat een windmolen of zonnepark in de leefomgeving doet (geluid, beeld, natuur etc). Maar ook waarom we duurzame energie nodig hebben. Per thema tafel presenteren we een informatiebord. Zoals welke spelregels vinden Wijchenaren belangrijk met betrekking tot wind en zon.

Wees welkom voor een kop koffie of thee en stel al uw vragen bij de thema tafels.

Thema tafels

 1. Introductie:huidige situatie, wat hebben we tot nu toe gedaan, wat gaat er nog gebeuren en wie beslist er.
 2. Leefomgeving: geluid, slagschaduw, energieproductie zon en wind en visualisatie afstanden tot windmolens.
 3. Resultaten uit de participatierondes:opgehaalde spelregels/criteria, dilemma tussen wensen en wat mogelijk en haalbaar is.
 4. Lokale energiestrategie (LES):hoeveel windmolens hebben we nodig, hoeveel energie produceert een windmolen, hoeveel hectare zonnepanelen moeten er komen.

Participatie: hoe wordt de inwoner betrokken bij een wind of zon initiatief?

 

01 december 2023

Gemeenten zijn volgens het nationaal Klimaatakkoord de regisseurs van de warmtetransitie voor de gebouwde omgeving. Zij moeten samen met lokale stakeholders, zoals woningcorporatie ennetbeheerder, elke 5 jaar een Transitievisie warmte (TVW) opstellen, waarin staat welke mogelijke alternatieven er voor aardgas er zijn per wijk. De TVW voor Wijchen is in februari 2022 aan de gemeenteraad aangeboden. Dit warmteplan is een uitwerking van de eerder opgestelde Transitievisie Warmte. Een belangrijk onderdeel was het ophalen van input via een participatief proces met inwoners. Ook zijn we in gesprek gegaan met technische partners,  raad en college. Deze input heeft ons geholpen bij het maken van keuzes en het leggen van de juiste accenten. In de Lokale Energie Strategie die in 2023 wordt opgesteld, wordt dit Warmteplan verder uitgewerkt in een uitvoeringsplan. De uitkomsten van deze gesprekken hebben geleid tot het opstellen van 8 actielijnen. In onder-staande figuur zijn de belangrijkste uitgangspunten uitgewerkt.

Klik hier voor het warmeteplan:230119-warmteplan-gemeente-wijchen-1

 

 

 

31 oktober 2023

Energiecoöperatie Leur organiseert een Energie Café op woensdagavond 1 november met als thema:

Wijchen zonder afval!

Lees hier meer in de de bijgevoegde PDF 2023-wijchen-zonder-afval_mail-versie

 

30 september 2023

Aan de bewoners van Wijchen-Zuid en anders geinteresseerden,

Komt u ook naar de energiemarkt op 24 oktober van 19.00 uur tot 21.00 uur in Wijkcentrum Wijchen Zuid. Maak op deze markt kennis met de werkgroep energie Wijchen-Zuid. Zij gaan vanaf die avond verder als ENERGIERIJK ZUID. Bewoners uit Zuid en de Gemeente Wijchen kijken samen wat de grote energie aanpassingen voor ons gaat betekenen. Wat kunt u nog meer verwachten deze avond?

Programma

19:15 uur

Opening en kennismaking

19:30 uur

Presentatie Gemeente Wijchen over warmteoplossingen

19:45 uur

Marktkraampjes

In de marktkraampjes komt u meer te weten over,

 • Warmte- en energievoorziening, voor uzelf of in een groep
 • Isolatie en subsidies
 • Hoe u zelf kunt besparen (energiecoaches)
 • Voorbeeld woning (wat gebeurt er al in de wijk)
 • Energierijk Zuid

Ook kunt u uw vragen stellen aan medewerkers van woningcorporatie Talis.

Wij zijn nog op zoek naar bewoners die willen aansluiten bij de werkgroep. Heeft u goede ideeën als het gaat om veranderingen in energie? Meld u dan aan bij de werkgroep Energierijk Zuid!

Wij zien u graag op dinsdagavond 24 oktober. Lukt het u niet om te komen, maar denkt u wel graag mee? Laat het ons weten via energierijkzuid@gmail.com.

Met vriendelijke groet,

Theo Weijers, Ralf Braun en Ruben van Dam.

05 mei 2023

Energiecoöperatie Leur organiseert een Energie Café op woensdagavond 31 mei met als thema:
Verduurzamen begint met energie besparen. Een Energiecoach helpt je op weg!
Tijdens dit energie café willen laten zien hoe je kunt beginnen met verduurzamen en met eenvoudige
ingrepen al ver kunt komen. Een eerste stap is het besparen van energie. Maar hoe weet je waar je kunt
besparen en welk effect een ander gedrag of bepaalde maatregel heeft?
Door energiecoaches worden inwoners geholpen om inzicht te krijgen in hun energieverbruik. Waarom
is er een piek in het verbruik? Hoe kan het dat ‘s-nachts het sluipverbruik erg hoog is. Door het geven
van eenvoudige tips kan een energiecoach u helpen dit aan te pakken om flink energie te besparen.
Vanuit ECL zal coördinator van de energiecoaches Roger Habets vertellen hoe energiecoaches te werk
gaan en wat daarmee kan worden bereikt.
Een belangrijke stap om energie te besparen is het (beter) isoleren en/of kierdicht maken van uw
woning. Zoiets zelf aan te pakken is voor veel woningeigenaren moeilijk en lastig. Wat is technisch
mogelijk, wat levert het op, wie moet ik dat laten uitvoeren? De energieadviseur van het energieloket
kan u daarmee verder helpen. Hoe werkt het en waar en wanneer kunt u daarvoor terecht. Wim van
Megen van het regionaal Energieloket vertelt u meer over de werkwijze van het energieloket. Welke
subsidieregelingen er zijn vanuit de overheid komt hierbij ook aan bod.
Tot slot komt Danny Wilting aan het woord over welke isolatiemaatregelen er zijn en wat daarvan de
besparingen zijn. Danny is in het dagelijks leven isolatie-expert bij Knauf Insulation.
Tijdens dit energie café hebben we als aftrap een speciale gast, dat is onze klimaatburgemeester Caren
Schipperus. Zij zal een korte inleiding geven over besparen in wat meer algemene zin.
Tijdens dit energie café zullen meerdere energiecoaches aanwezig zijn. Na afloop van de presentaties
kunnen aanwezigen met hen in gesprek gaan om hun persoonlijke situatie te bespreken.
Wilt u het Energie Café bijwonen en uw inbreng geven? Meld u even aan via
energiecafe@energiecooperatieleur.nl
Woensdag 31 mei | 20:15 uur | Sportcafé Arcus | inloop vanaf 19.30 uu

 

 

 

 

 

08 februari  2023

    Warmteplan: de route naar een aardgasvrij Wijchen

We merken allemaal dat de energieprijzen stijgen. Fossiele brandstoffen raken op én gas uit Groningen is niet meer beschikbaar. Redenen genoeg om stappen te zetten in de warmtetransitie. Daarom heeft de gemeente Wijchen, samen met inwoners, een Warmteplan gemaakt. Er staan concrete stappen in om uiteindelijk in 2050 aardgasvrij te kunnen zijn. 2050 klinkt ver weg. Maar we hebben deze tijd hard nodig voor het zoeken naar nieuwe oplossingen. En om onze woningen klaar te maken voor een toekomst zonder aardgas.

Aan de hand van 8 actielijnen gaan we aan de slag met de warmtetransitie. Zo gaan we inwoners helpen met isoleren en besparen. Mensen moeten het wel zelf doen, maar ze hoeven het niet alleen te doen. In de Lokale Energie Strategie die in 2023 wordt opgesteld, wordt dit Warmteplan verder uitgewerkt in een uitvoeringsplan.

 

Bekijk het Warmteplan: Onze route naar een aardgasvrij Wijchen    (PDF, 2.1 MB)

In gesprek met inwoners, stakeholders en de raad

Het warmteplan is een uitwerking van de eerder opgestelde Transitievisie Warmte. “We gingen in gesprek met inwoners, technische partners en de raad. Deze input hielp bij het maken van keuzes en het leggen van de juiste accenten”, geeft wethouder Bea Schouten aan. “Vragen die we met elkaar bespraken, zijn bijvoorbeeld: Hoe gaan we inwoners ondersteunen bij het isoleren van hun woningen? In welke wijken beginnen we met het onderzoek naar collectieve systemen? Wat gaan we doen in andere wijken?”

Ruimte voor initiatieven van inwoners

Opvallend was het grote enthousiasme bij de inwoners om van start te gaan en stappen te zetten. Ontzorgen is voor hen daarbij een belangrijke vraag aan ons als gemeente. Schouten: “Het is belangrijk dat we intensief blijven samenwerken met inwoners en samenwerkingspartners. We kunnen als gemeente zaken makkelijker maken, motiveren en financiële prikkels geven, maar niet besluiten over particulier bezit. Daarom geven we ruimte aan initiatieven die ontstaan. Ik hoop dat er in Wijchen een beweging op gang komt van mensen die aan de slag gaan om hun huis voor te bereiden om aardgasvrij te worden”.

 

08 februari  2023

    Warmteplan: de route naar een aardgasvrij Wijchen

We merken allemaal dat de energieprijzen stijgen. Fossiele brandstoffen raken op én gas uit Groningen is niet meer beschikbaar. Redenen genoeg om stappen te zetten in de warmtetransitie. Daarom heeft de gemeente Wijchen, samen met inwoners, een Warmteplan gemaakt. Er staan concrete stappen in om uiteindelijk in 2050 aardgasvrij te kunnen zijn. 2050 klinkt ver weg. Maar we hebben deze tijd hard nodig voor het zoeken naar nieuwe oplossingen. En om onze woningen klaar te maken voor een toekomst zonder aardgas.

Aan de hand van 8 actielijnen gaan we aan de slag met de warmtetransitie. Zo gaan we inwoners helpen met isoleren en besparen. Mensen moeten het wel zelf doen, maar ze hoeven het niet alleen te doen. In de Lokale Energie Strategie die in 2023 wordt opgesteld, wordt dit Warmteplan verder uitgewerkt in een uitvoeringsplan.

 

Bekijk het Warmteplan: Onze route naar een aardgasvrij Wijchen    (PDF, 2.1 MB)

In gesprek met inwoners, stakeholders en de raad

Het warmteplan is een uitwerking van de eerder opgestelde Transitievisie Warmte. “We gingen in gesprek met inwoners, technische partners en de raad. Deze input hielp bij het maken van keuzes en het leggen van de juiste accenten”, geeft wethouder Bea Schouten aan. “Vragen die we met elkaar bespraken, zijn bijvoorbeeld: Hoe gaan we inwoners ondersteunen bij het isoleren van hun woningen? In welke wijken beginnen we met het onderzoek naar collectieve systemen? Wat gaan we doen in andere wijken?”

Ruimte voor initiatieven van inwoners

Opvallend was het grote enthousiasme bij de inwoners om van start te gaan en stappen te zetten. Ontzorgen is voor hen daarbij een belangrijke vraag aan ons als gemeente. Schouten: “Het is belangrijk dat we intensief blijven samenwerken met inwoners en samenwerkingspartners. We kunnen als gemeente zaken makkelijker maken, motiveren en financiële prikkels geven, maar niet besluiten over particulier bezit. Daarom geven we ruimte aan initiatieven die ontstaan. Ik hoop dat er in Wijchen een beweging op gang komt van mensen die aan de slag gaan om hun huis voor te bereiden om aardgasvrij te worden”.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.