05 mei 2023

Energiecoöperatie Leur organiseert een Energie Café op woensdagavond 31 mei met als thema:
Verduurzamen begint met energie besparen. Een Energiecoach helpt je op weg!
Tijdens dit energie café willen laten zien hoe je kunt beginnen met verduurzamen en met eenvoudige
ingrepen al ver kunt komen. Een eerste stap is het besparen van energie. Maar hoe weet je waar je kunt
besparen en welk effect een ander gedrag of bepaalde maatregel heeft?
Door energiecoaches worden inwoners geholpen om inzicht te krijgen in hun energieverbruik. Waarom
is er een piek in het verbruik? Hoe kan het dat ‘s-nachts het sluipverbruik erg hoog is. Door het geven
van eenvoudige tips kan een energiecoach u helpen dit aan te pakken om flink energie te besparen.
Vanuit ECL zal coördinator van de energiecoaches Roger Habets vertellen hoe energiecoaches te werk
gaan en wat daarmee kan worden bereikt.
Een belangrijke stap om energie te besparen is het (beter) isoleren en/of kierdicht maken van uw
woning. Zoiets zelf aan te pakken is voor veel woningeigenaren moeilijk en lastig. Wat is technisch
mogelijk, wat levert het op, wie moet ik dat laten uitvoeren? De energieadviseur van het energieloket
kan u daarmee verder helpen. Hoe werkt het en waar en wanneer kunt u daarvoor terecht. Wim van
Megen van het regionaal Energieloket vertelt u meer over de werkwijze van het energieloket. Welke
subsidieregelingen er zijn vanuit de overheid komt hierbij ook aan bod.
Tot slot komt Danny Wilting aan het woord over welke isolatiemaatregelen er zijn en wat daarvan de
besparingen zijn. Danny is in het dagelijks leven isolatie-expert bij Knauf Insulation.
Tijdens dit energie café hebben we als aftrap een speciale gast, dat is onze klimaatburgemeester Caren
Schipperus. Zij zal een korte inleiding geven over besparen in wat meer algemene zin.
Tijdens dit energie café zullen meerdere energiecoaches aanwezig zijn. Na afloop van de presentaties
kunnen aanwezigen met hen in gesprek gaan om hun persoonlijke situatie te bespreken.
Wilt u het Energie Café bijwonen en uw inbreng geven? Meld u even aan via
energiecafe@energiecooperatieleur.nl
Woensdag 31 mei | 20:15 uur | Sportcafé Arcus | inloop vanaf 19.30 uu

 

 

 

 

 

08 februari  2023

    Warmteplan: de route naar een aardgasvrij Wijchen

We merken allemaal dat de energieprijzen stijgen. Fossiele brandstoffen raken op én gas uit Groningen is niet meer beschikbaar. Redenen genoeg om stappen te zetten in de warmtetransitie. Daarom heeft de gemeente Wijchen, samen met inwoners, een Warmteplan gemaakt. Er staan concrete stappen in om uiteindelijk in 2050 aardgasvrij te kunnen zijn. 2050 klinkt ver weg. Maar we hebben deze tijd hard nodig voor het zoeken naar nieuwe oplossingen. En om onze woningen klaar te maken voor een toekomst zonder aardgas.

Aan de hand van 8 actielijnen gaan we aan de slag met de warmtetransitie. Zo gaan we inwoners helpen met isoleren en besparen. Mensen moeten het wel zelf doen, maar ze hoeven het niet alleen te doen. In de Lokale Energie Strategie die in 2023 wordt opgesteld, wordt dit Warmteplan verder uitgewerkt in een uitvoeringsplan.

 

Bekijk het Warmteplan: Onze route naar een aardgasvrij Wijchen    (PDF, 2.1 MB)

In gesprek met inwoners, stakeholders en de raad

Het warmteplan is een uitwerking van de eerder opgestelde Transitievisie Warmte. “We gingen in gesprek met inwoners, technische partners en de raad. Deze input hielp bij het maken van keuzes en het leggen van de juiste accenten”, geeft wethouder Bea Schouten aan. “Vragen die we met elkaar bespraken, zijn bijvoorbeeld: Hoe gaan we inwoners ondersteunen bij het isoleren van hun woningen? In welke wijken beginnen we met het onderzoek naar collectieve systemen? Wat gaan we doen in andere wijken?”

Ruimte voor initiatieven van inwoners

Opvallend was het grote enthousiasme bij de inwoners om van start te gaan en stappen te zetten. Ontzorgen is voor hen daarbij een belangrijke vraag aan ons als gemeente. Schouten: “Het is belangrijk dat we intensief blijven samenwerken met inwoners en samenwerkingspartners. We kunnen als gemeente zaken makkelijker maken, motiveren en financiële prikkels geven, maar niet besluiten over particulier bezit. Daarom geven we ruimte aan initiatieven die ontstaan. Ik hoop dat er in Wijchen een beweging op gang komt van mensen die aan de slag gaan om hun huis voor te bereiden om aardgasvrij te worden”.

 

08 februari  2023

    Warmteplan: de route naar een aardgasvrij Wijchen

We merken allemaal dat de energieprijzen stijgen. Fossiele brandstoffen raken op én gas uit Groningen is niet meer beschikbaar. Redenen genoeg om stappen te zetten in de warmtetransitie. Daarom heeft de gemeente Wijchen, samen met inwoners, een Warmteplan gemaakt. Er staan concrete stappen in om uiteindelijk in 2050 aardgasvrij te kunnen zijn. 2050 klinkt ver weg. Maar we hebben deze tijd hard nodig voor het zoeken naar nieuwe oplossingen. En om onze woningen klaar te maken voor een toekomst zonder aardgas.

Aan de hand van 8 actielijnen gaan we aan de slag met de warmtetransitie. Zo gaan we inwoners helpen met isoleren en besparen. Mensen moeten het wel zelf doen, maar ze hoeven het niet alleen te doen. In de Lokale Energie Strategie die in 2023 wordt opgesteld, wordt dit Warmteplan verder uitgewerkt in een uitvoeringsplan.

 

Bekijk het Warmteplan: Onze route naar een aardgasvrij Wijchen    (PDF, 2.1 MB)

In gesprek met inwoners, stakeholders en de raad

Het warmteplan is een uitwerking van de eerder opgestelde Transitievisie Warmte. “We gingen in gesprek met inwoners, technische partners en de raad. Deze input hielp bij het maken van keuzes en het leggen van de juiste accenten”, geeft wethouder Bea Schouten aan. “Vragen die we met elkaar bespraken, zijn bijvoorbeeld: Hoe gaan we inwoners ondersteunen bij het isoleren van hun woningen? In welke wijken beginnen we met het onderzoek naar collectieve systemen? Wat gaan we doen in andere wijken?”

Ruimte voor initiatieven van inwoners

Opvallend was het grote enthousiasme bij de inwoners om van start te gaan en stappen te zetten. Ontzorgen is voor hen daarbij een belangrijke vraag aan ons als gemeente. Schouten: “Het is belangrijk dat we intensief blijven samenwerken met inwoners en samenwerkingspartners. We kunnen als gemeente zaken makkelijker maken, motiveren en financiële prikkels geven, maar niet besluiten over particulier bezit. Daarom geven we ruimte aan initiatieven die ontstaan. Ik hoop dat er in Wijchen een beweging op gang komt van mensen die aan de slag gaan om hun huis voor te bereiden om aardgasvrij te worden”.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.