Doel en functie van de LBG

Het doel is de leefbaarheid in Kerkeveld te bevorderen
De Leefbaarheidsgroep (LBG) Kerkeveld is opgericht in 1996, toen de wijk Kerkeveld (gemeente Wijchen) nog in aanbouw was. De groep bestaat uit wijkbewoners die zich als vrijwilliger inzetten voor een prettig woon- en leefklimaat in de wijk.
Leefbaarheidsgroepen in de gemeente Wijchen moeten voldoen aan een aantal voorwaarden om als gesprekspartner door de gemeente te worden geaccepteerd. Daarom zijn wij een stichting, hebben wij statuten, een huishoudelijk reglement en houden wij ieder jaar een wijkberaad. Op deze manier wordt het functioneren van de leefbaarheidsgroep door wijkbewoners beoordeeld en ontstaat er draagvlak voor de initiatieven die de LBG neemt.

De functie van de Leefbaarheidsgroep is tweeledig
Aan de ene kant bespreekt de LBG vragen, problemen en ideeën van wijkbewoners met de gemeente. Aan de andere kant legt de LBG plannen van de gemeente voor aan de wijkbewoners. De onderwerpen waar de LBG zich mee bezig houdt gaan altijd over wijk- of straatniveau ofwel: een algemeen belang. Voor individuele belangen zijn er andere instanties in de gemeente, zoals bijvoorbeeld buurtbemiddeling.

ANBI-status
De LBG heeft een ANBI status, omdat de LBG zich inzet voor het algemeen belang van de wijk.  Het ANBI-RSIN nummer staat onderin de site. Er is geen apart beloningsbeleid aangezien alle bestuurders vrijwillig, onbezoldigd, zich voor de stichting inzetten. Een actueel overzicht van wat de LBG heeft gedaan is terug te vinden op Facebook, in de notulen en in De Kerkevelder. Een financiële verantwoording van de jaarlijks 750,- euro aan ontvangen standaard gemeente subsidie voor LBG’s (verder ontvangen we geen gelden/subsidies – zie ons bankboekje).

Lees hier het huishoudelijk reglement
Lees hier de statuten

Contact met de Wijkbewoners

Vergaderingen
Het bestuur van de LBG vergadert ongeveer eens per maand en twee maal per jaar met een vertegenwoordiger van de gemeente, de wijkcontactadviseur.
De bestuursvergaderingen zijn openbaar en worden in principe gehouden in wijkcentrum De Brink. Het vergaderschema vindt u op de homepage. Wijkbewoners zijn van harte welkom een vergadering (vrijblijvend) bij te wonen. Een mailtje om te laten weten dat u komt stellen wij op prijs, zeker als u een bepaald onderwerp met ons wilt bespreken.

Wijkkrant – Nieuwsbrief
De LBG brengt ongeveer 3 maal per jaar een wijkkrant uit genaamd “De Kerkevelder”. De LBG schrijft over de projecten die lopen en bewoners kunnen ook zelf artikelen insturen over zaken die hen bezighouden.

Wijkberaad
Eénmaal per jaar houdt de LBG een wijkberaad. Tijdens het wijkberaad informeren wij de wijkbewoners over de gerealiseerde projecten van het afgelopen jaar, presenteren wij de plannen voor het komende jaar en houden wij verkiezingen voor nieuwe bestuursleden (indien van toepassing).

Samenstelling

De leefbaarheidsgroep bestaat uit een aantal bestuursleden (zie hieronder, ook voor de taakverdeling van de bestuursleden). Daarnaast zijn er een aantal vrijwilligers die de groep ondersteunen, bijvoorbeeld door het bezorgen van de wijkkrant “De Kerkevelder” of door hand- en spandiensten te verrichten.

De LBG streeft er naar dat uit elke wijk een vertegenwoordiger zitting heeft in het bestuur.

Omdat er in het kader van burgerparticipatie door de gemeente en andere instanties steeds vaker een beroep wordt gedaan op de LBG zoeken wij meer wijkbewoners die zich willen inzetten. Dat kan als bestuurslid of tijdelijk, door bij projecten te helpen. Neem vrijblijvend contact op maak een afspraak om een vergadering bij te wonen via secretariaat@kerkeveld.info.

VACATURE - voorzitter

=== VACATURE ===

Hans Moesman (1956) – bestuurslid

Ik woon sinds 1966 in Wijchen. Via Wijchen-Noord en Alverna ben ik in Kerkeveld terecht gekomen, waar ik sinds 1997 in De Meren woon. Ik ben getrouwd en vader van 3 kinderen. Wij hebben een zoon van 30 en 2 dochters van respectievelijk 29 en 25 jaar. Ik werk als activiteitenbegeleider in een psychiatrisch ziekenhuis en ben vanaf de oprichting van de LBG Kerkeveld bij het wel en wee van de wijk betrokken. De reden dat ik mij hiervoor had opgegeven was dat er totaal geen rekening met speelvoorzieningen voor kinderen was gehouden. Er is in de loop der jaren, gelukkig ten goede, het een en ander in de wijk veranderd. Maar het kan natuurlijk altijd beter. Daar probeer ik mij nog steeds voor in te zetten.

Maartje Swemmers - Bestuurslid

Hoi allemaal, mijn naam is Maartje, 28 jaar en sinds drie jaar wonend op de Lingert samen met mijn man en onze twee katten. Ik ben sinds 2019 bestuurslid van de LBG Kerkeveld. In het dagelijkse leven werk ik voor gemeente Nijmegen en heb ik veel contact met bewoners in de wijken. Vanuit mijn interesse voor de omgeving, ben ik terecht gekomen bij de LBG. Ik vind het mooi om als wijkbewoner bij te kunnen dragen aan het woongenot in onze wijk. Heb je een vraag of opmerking over iets wat je ziet in Kerkeveld? Laat het ons weten!

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.