Als leefbaarheidsgroep zijn wij betrokken bij tal van activiteiten en voorzieningen in de wijk, waarover wij verslag doen. Wij hebben respect voor een ieders privacy. Mocht u iets op deze website aantreffen waarvan u vindt dat het uw privacy aantast, laat het ons dan weten.
Wij hanteren de spelregels opgesteld door het COLLEGE BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.