Sport- en ontmoetingsplaats jongeren

De LBG Kerkeveld heeft een “grensoverschrijdend” project opgepakt, samen met de LBG Huurlingsedam, om voor heel Wijchen-Zuid (Zuid zelf heeft geen LBG) een recreatieplek te realiseren voor jongeren van 12-19 jaar.

Uit een enquête onder jongeren is gebleken dat er wensen waren voor een skatebaan en een voetbalkooi (50-50%). Ook wilden de jongeren graag een (grotere) hangplek.

De skaters zijn vervolgens actief aan de slag gegaan en hebben in 4 dagen tijd 336 handtekeningen verzameld. Deze hebben ze aangeboden aan de gemeenteraad, die dit initiatief beloonde met een budget van 40.000 euro en de toewijzing van de locatie Oosterpark.

De LBG Kerkeveld heeft vervolgens bij de Provincie Gelderland een aanvullende subsidie aangevraagd. Het Fonds Leefbaarheid heeft 25.000 euro subsidie toegekend voor de skatebaan onder voorwaarde dat er ook initiatieven worden opgepakt om de saamhorigheid in de wijk te verbeteren. De jongeren hebben daarvoor een heel activiteitenplan geschreven dat de komende 2 jaar zal worden uitgevoerd.

Nadat het ontwerp van de skatebaan gereed was, ontstond er discussie over de locatie in het Oosterpark vanwege de aanwezigheid van dassen in het Oosterpark en is besloten de skatebaan op een andere plek aan het leggen (aan de rand van het OkieDokie veld).

De opening van de skatebaan door Paul Loermans, samen met de skaters en de LBG was op 31 augustus om 19:30 uur. Het was een succes, zie ook het nieuwsbericht Opening Skatebaan Oosterpark en het evenement op Facebook (ruim 150 aanwezigen!)


Bron: https://www.gelderlander.nl/wijchen/eindelijk-styn-kan-stunten-op-zelf-ontworpen-skatebaan~a820f4f0/

Naschrift:

Als gevolg van de bezwaren van de Provincie heeft de LBG moeten constateren dat er geen vrije ruimte meer is in het Oosterpark om ook nog een voetbalkooi aan te leggen.

De vernieuwde JOP is reeds geplaatst op de betonnen ondergrond van de oude JOP. Daarmee zijn twee van de drie plannen van de LBG Kerkeveld  gerealiseerd.

Tot slot is het Oosterpark inmiddels heringericht en zijn er vele speelvoorzieningen aan de kant van het zwembad ‘De Meerval’ bijgekomen, evenals een ’trimbaan’. Neem eens een kijkje!

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.