Verkeersveiligheid in Kerkeveld

In december 2017 heeft de gemeenteraad de voorstellen van wethouder Loermans voor verkeersaanpassingen in de wijk aangenomen. Via gemeenteraadsstukken, die terug te vinden zijn op de gemeentesite, blijven we ons op de hoogte stellen van vorderingen in deze verkeersproblematiek.

Kort samengevat betekent dit de volgende maatregelen:

  • Middengeleiders op de T-splitsing Kerkedreef-Diemewei/De Meren;
  • Gecombineerde maatregelen rondom De Trinoom: eenrichtingsverkeer rechtsom met openstelling van de “knip” bij De Slingert, ruimte voor fietsers (fietsroute van Diemewei naar De Brink, met aanpassing van brug uiteinde naar De Brink), aanpassingen aan het voorterrein van de school;
  • Twee extra verkeersdrempels in 40e Diemewei;
  • Aanpassing van twee drempels tot één verkeersplateau in 20e De Gamert.

De totale afsluiting van de 11e straat gaat niet door; deze afsluiting geldt alleen voor voertuigen langer dan 6 meter. De realisatie van de maatregelen zijn gefaseerd uitgevoerd tussen 7 november 2018 en februari 2019.

Eind januari 2019 is met de gemeente het burgerparticipatie traject rondom verkeer in Kerkeveld (met name het proces 2e ontsluiting) met de gemeente Wijchen geëvalueerd. Een verslag is HIER terug te lezen. Tijdens het wijkberaad op 22 mei is tevens de evaluatie met de aanwezige wijkbewoners besproken.

Voor de meest actuele informatie kun je dit volgen op onze facebook pagina en instagram account.

Nog steeds vragen we aandacht voor het onderstaande:

VERMIJD DE AUTO NAAR SCHOOL en volg het project Lekker Anders Dag!
Op dinsdagochtend 27 november 2018 is er een feestelijke Kick-off van dit project geweest op basisschool De Trinoom – locatie Diemewei:

Op ‘Lekker Anders Dag’ is samen naar school gaan éxtra leuk

Ook De Trinoom nodigt iedereen uit om mee te doen aan de ‘Lekker Anders Dag’. Een initiatief van de samenwerkende basisscholen in de Gemeente Wijchen, dat ons allemaal uitdaagt om soms wat bewuster te kiezen: hoe gaan wij vandaag naar school en hoe maken we die tocht dan nét even anders?
Ook al is het thuis en rond school ’s ochtends vaak een heel gedoe: met je kind naar school gaan – het blijft bijzonder. Zeker als je het samen af en toe extra leuk en spannend maakt, onderweg. Die gezonde afwisseling, maar dan wel op dagen dat het jou als ouder ook prima uitkomt.
Ga je te voet, zoals altijd, maar mogen ze deze keer op de regenlaarsjes? Of: moet je echt met de auto, maar parkeer je nu iets verder weg? Om dan lekker dat laatste stukje te lopen en onderweg wat leuke speurspelletjes te doen. Zo geef je er al gauw je eigen draai aan. En blijft wegbrengen bijzonder, het hele jaar door. Met net dat beetje extra tijd en aandacht voor elkaar. Dat is niet alleen leuk voor onze kinderen, het is goed nieuws voor iedereen die graag naar onze school komt. Want op Lekker Anders Dag gun je jezelf en de mensen om je heen net dat beetje meer ruimte en minder drukte.
Op de website www.lekkerandersdag.nl vind je ook volop inspiratie en eerste ideeën. Net als trouwens in de speciale ‘Lekker Anders Dag-doos’, gratis voor iedereen zich aanmeldt. En vol materialen om die tocht naar school op jullie Lekker Anders Dag extra spannend te maken.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.