Whatsapp in Kerkeveld – Hoe gebruik je dat?

In Kerkeveld hebben we een aardig netwerk van buurt WhatsApp groepen. Buiten het feit dat de buurt WhatsApp het veiligheidsgevoel in de wijk enorm versterkt, blijkt ook dat de inbraakcijfers in wijken met een actieve buurt WhatsApp aanzienlijk dalen. Dit werkt uiteraard het beste wanneer het voor iedereen, met name voor het inbrekersgilde, duidelijk is dat er een WhatsApp groep in werking is. De gemeente en leefbaarheidsgroep hebben daarom borden op de invalswegen van Kerkeveld geplaatst en huis-aan-huis stickers verspreid voor alle deelnemers.

Nieuwe wijkbewoners kunnen zich aansluiten bij de WhatsApp groepen door een mail te sturen aan kerkeveldwaakt@gmail.com. Met name in de Flier zou het netwerk nog wat dichter kunnen zijn.

Alle WhatsApp groepen in Kerkeveld zijn onderling verbonden door een overkoepelende WhatsApp beheerder, die ook in contact staat met de groepen in de Huurlingsedam en De Geer.

Wij adviseren in samenwerking met de wijkagent de volgende richtlijnen te hanteren bij het gebruik van WhatsApp:

 1. WhatsApp is een burgerinitiatief;
 2. De politie komt alleen in actie wanneer een melding bij 112 gedaan wordt;
 3. Gebruik de WhatsApp volgens de SAAR afkorting:
  S = Signaleer

  A = Alarmeer 112

  A = App om je waarneming bekend te maken aan anderen

  R = Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon
  De bedoeling is dat we van de verdachte persoon zijn plannen verstoren. (“zaak stuk te maken”). Doe dit alleen als je dit veilig kan doen zonder risico’s, maak bijvoorbeeld een praatje met de persoon;
 4. Laat door middel van een WhatsApp bericht aan elkaar weten dat 112 gebeld is. Voorkom een regen van 112 meldingen;
 5. Let op het taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke;
 6. Speel geen eigen rechter en overtreedt geen regels/wetten. Dus ook geen mobiele telefoon vasthouden tijdens het besturen van een voertuig;
 7. Het versturen van foto’s van een verdachte is alleen toegestaan t.b.v. het verstrekken van een signalement, wanneer dit voor de melding noodzakelijk/ van meerwaarde is. Daderkenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht kunnen ook goed beschreven worden. Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, het type en het kenteken;
 8. Gebruik deze WhatsApp groep(en) alleen waar het voor bedoeld is en niet voor onderling contact/privéberichten.

Aanvullende deelnemersvoorwaarden:

 1. het lid van de groep woont in de wijk /straat van de groep;
 2. het niet houden aan de afspraken (kan) leiden tot verwijdering uit de groep;
 3. in alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslissen de leden van de regiegroep in samenspraak met de politie en of gemeente.
Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.