Sport- en Ontmoeting Jongeren

Sport- en Ontmoetingsplaats Jongeren

De LBG Kerkeveld heeft een “grensoverschrijdend” project opgepakt, samen met de LBG Huurlingsedam, om voor heel Wijchen-Zuid (Zuid zelf heeft geen LBG) een recreatieplek te realiseren voor jongeren van 12-19 jaar.

Uit een enquête onder jongeren is gebleken dat er wensen waren voor een skatebaan en een voetbalkooi (50-50%). Ook wilden de jongeren graag een (grotere) hangplek.

De skaters zijn vervolgens actief aan de slag gegaan en hebben in 4 dagen tijd 336 handtekeningen verzameld. Deze hebben ze aangeboden aan de gemeenteraad, die dit initiatief beloonde met een budget van 40.000 euro en de toewijzing van de locatie Oosterpark.

De LBG Kerkeveld heeft vervolgens bij de Provincie Gelderland een aanvullende subsidie aangevraagd. Het Fonds Leefbaarheid heeft 25.000 euro subsidie toegekend voor de skatebaan onder voorwaarde dat er ook initiatieven worden opgepakt om de saamhorigheid in de wijk te verbeteren. De jongeren hebben daarvoor een heel activiteitenplan geschreven dat de komende 2 jaar zal worden uitgevoerd.

Inmiddels is het ontwerp van de skatebaan gereed maar ontstond er discussie over de locatie in het Oosterpark vanwege de aanwezigheid van dassen in het Oosterpark. Inmiddels is besloten de skatebaan op een andere plek aan het leggen (het OkieDokie veld). Voor deze nieuwe locatie was echter ook een nieuw onderzoek nodig naar het draagvermogen van de ondergrond en de uitkomsten waren van dien aard dat nu wordt onderzocht hoe de grond het best kan worden verstevigd. Helaas voor de skaters dus wederom vertraging in de aanleg….

Als gevolg van de bezwaren van de Provincie heeft de LBG moeten constateren dat er geen vrije ruimte meer is in het Oosterpark om ook nog een voetbalkooi aan te leggen. Voorlopig is dit plan in de ijskast gezet.

De vernieuwde JOP zal binnenkort geplaatst worden op de betonnen ondergrond van de oude JOP. Daarmee zullen dan twee van de drie plannen van de LBG Kerkeveld zijn gerealiseerd.

 

 


December 2017
In 2016 ging een groep skaters uit Wijchen-Zuid, Kerkeveld en Huurlingsedam met 336 handtekeningen naar de gemeenteraad met het verzoek om een skatebaan in het Oosterpark aan te leggen. Deze locatie werd gekozen vanwege de centrale ligging (ten opzichte van de genoemde wijken en het centrum), omdat er al een JOP (jongeren ontmoetingsplaats) ligt en omdat de jongeren verwachten dat ze daar geen overlast geven voor de omgeving.

Daarna werd een werkgroep gevormd met daarin de skaters, de gemeente en de LBG’s Kerkeveld en Huurlingsedam. Samen werden er ontwerpen gemaakt en de locatie gekozen. De locatie is later vanwege de das in het Oosterpark nog 2 keer aangepast.

Het ontwerp is inmiddels definitief en momenteel wordt er onderzoek gedaan naar de (ondergrond van) de locatie, waarna de definitieve offerte kan worden opgesteld. De hoop is nog steeds dat de skatebaan rond de zomervakantie 2018 gereed zal zijn.

Klik hier voor het ontwerp (nov 2017) van de skatebaan

Bron: De Gelderlander

 

 

 

 

 

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.