Plan Herinrichting Oosterpark

De gemeente Wijchen wil van het Oosterpark een stadspark maken dat meer/beter wordt benut. Het moet een park worden voor jong en oud, recreant, sporter en natuurliefhebber.

De LBG Kerkeveld heeft deel genomen aan de klankbordgroep herinrichting Oosterpark, enerzijds omdat “onze” skatebaan moet worden ingepast in deze plannen, anderzijds omdat ook Kerkevelders gebruiker zijn van het Oosterpark.

Met name om de bodemgesteldheid van het park, dat op sommige stukken zeer drassig is, maakten wij ons zorgen. Ten eerste staat het geboortebos bijna permanent onder water, ten tweede voor een optimaal gebruik van het park is (op sommige plaatsen) grondverbetering noodzakelijk en ten derde moeten de nieuw aan te leggen skatebaan en de vernieuwde JOP natuurlijk niet wegzakken in de modder. Daarom hebben wij bij de gemeenteraad ingesproken tijdens een raadsvergadering. Lees hier onze brief.

Inmiddels is er een gesprektafel geweest over de herinrichtingplannen en daarbij bleek dat sommige belangen wel een beetje schuren. Een goede definitie van het Oosterpark zou hierbij helpen; is de bestemming van het Oosterpark stadspark of natuurgebied?

Vanwege de aanwezigheid van de dassen in het Oosterpark moest een deel van het herinrichtingsplan op last van de Provincie worden aangepast; de skatebaan verhuist naar het middelste veld. Over de aanleg van een struinpad zijn de meningen verdeeld. De gemeente gaat een nieuwe Quickscan laten uitvoeren naar de natuurwaarden van de oevers van het Wijchens Meer.

Klik hier voor het Plan Herinrichting Oosterpark

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.