Energie- en Warmtescan nu ook in Kerkeveld

Bericht van de gemeente Wijchen;

Energiescan bij een “appeltaartgesprek”
Wie een eigen woning heeft, en van plan is om zijn cv ketel te vervangen of duurzamer te gaan wonen, kan (gratis) een energie- of warmtescan wil laten uitvoeren door Lette advies. Belangstellende stelt zijn huis beschikbaar en kan er samen met maximaal 5 andere huishoudens uit de buurt gekeken worden wat de mogelijkheden zijn (voor de appeltaart wordt gezorgd!). De resultaten kunnen daarna ook gedeeld worden met meerdere buren, bijv. in het dorps- of buurthuis, de leiding van het gesprek is in handen van een professionele energie-adviseur.

De afspraak voor de energiescan wordt binnen 3 weken na aanmelding en in overleg met de huiseigenaar gemaakt. Het kan eventueel in avonduren of op zaterdag. Tijdens een rondje door de woning wordt gelet op bouwkundige constructies, ventilatie, installaties, onderhoud, energieverbruik. Levensstijl en wensen van bewoners. Er wordt mondeling advies gegeven en er kunnen vragen gesteld worden. De eigenaar krijgt een standaard formulier waarop hij zelf aantekeningen per onderdeel kan maken.
Warmtescan

Er kan ook een warmtescan worden gemaakt. Dat is alleen aan de orde in een buurt met dezelfde woningen (bijvoorbeeld 20 eenzelfde woningen). Er worden dan warmtescans uitgevoerd in 2 representatieve woningen. De uitkomsten worden besproken tijdens een informatieavond. Ook worden dan de meest voor de hand liggende energiemaatregelen toegelicht. Voorwaarden zijn dat d

Afbeeldingsresultaat voor letteadvies

e huiseigenaren de laatste energiefactuur meenemen tijdens het rondje door het huis. Ook dienen alle ruimtes toegankelijk te zijn. De warmtebeeldfoto’s van de warmtescan (van binnen- en buitenzijde van de woning) worden vertrouwelijk door de energie adviseur behandeld.

Er is al een keer een warmtescan uitgevoerd in Wijchen West (Blauwe Hof). De resultaten werden in het wijkcentrum gedeeld met de 20 buurtbewoners. Ralf Hanekamp van LBG Wijchen-West had deze avond georganiseerd.

Aanmelden kan via info@appeltaart-gesprekken.nl.
Laurette Bulkens- Selten neemt contact op voor een afspraak en kan nog een toelichting geven over de gang van zaken.

 

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.