Afvalcontainers zienswijze ingediend

————INGEZONDEN BRIEF ZIENSWIJZE AFVALCONTAINERS——————

College van Burgemeester & Wethouders
Postbus 9000
6600 HA Wijchen

Wijchen, 17 januari 2018

Betreft: Zienswijze Leefbaarheidsgroep (LBG) Kerkeveld locatieplan ondergrondse afvalcontainers

Geachte heer, mevrouw,

Bij deze willen wij onze zienswijze indienen met betrekking tot het locatieplan ondergrondse afvalcontainers in Kerkeveld.

Er zijn een aantal algemene uitgangspunten waar rekening mee gehouden zou worden bij het kiezen van een locatie, echter zien we in het locatieplan onvoldoende overweging hiervan.

In het algemeen is gesteld dat de locaties moeten:

 1. veilig zijn om afval weg te brengen (verkeerssituatie);
 2. DAR moet de containers veilig kunnen legen;
 3. bereikbaar zijn voor minder valide mensen;
 4. bereikbaar zijn voor de voertuigen van DAR om te kunnen legen;
 5. onder de grond vrij zijn van kabels en leidingen;
 6. boven de grond vrij zijn van obstakels (bomen, balkons e.d);
 7. liggen op centrale plekken, zoals bijvoorbeeld in de buurt van supermarkten;
 8. liggen aan ontsluitingswegen van kernen en wijken.

Er zijn 6 ondergrondse afvalcontainers gepland in Kerkeveld:

 

Vooral op het gebied van verkeersveiligheid rondom de afvalcontainers hebben de wijkbewoners bezwaren. Ook voor ons als LBG is verkeersveiligheid het belangrijkste uitgangspunt bij het plaatsen van deze ondergrondse containers.

 1. De Meren: een uithoek van De Meren. Redelijk verkeersveilig, echter naast een speelveld voor kinderen.
  Alternatief: oostelijke kant van de Kerkedreef, zodat bewoners uit de Diemewei (en de gehele wijk) hier hun afval kwijt kunnen bij het uitrijden van de wijk, mits er een stopstrook wordt aangelegd! Dit zou kunnen met de kostenbesparing van laten vervallen
  van locatie nr 4.
 2. De Gamert: niet veilig, druk verkeer, uitrit flat, geen goede stopmogelijkheid nabij onoverzichtelijke kruising met Woordsestraat en geplande aanpassing verkeersplateau.
  Alternatief: westelijke groenstrook tussen De Flier en de Gamert aan uitrijkant van De Gamert 20e Als daar een stopstrook kops tegen De Flier 30e straat aangelegd wordt, kan daar ook de brievenbus naartoe verplaatst worden. De Flier kan via de 38e straat met afval uitrijden.
 3. Diemewei Zuid: vlak voor een bocht op een drukke schoolroute, slecht bereikbaar door geparkeerde auto’s aan beide kanten van de weg (gebrek aan reguliere parkeerplaatsen), hinder nieuw aan te leggen fietspad (tekening nog niet gereed maar kan conflict opleveren).
  Alternatief: tussen de Trinoom en De Slingert, aan de noordwest kant van de Slingert.
 4. Diemewei Noord: drukke schoolroute en hinder voor nieuw aan te leggen fietsverbinding Woordsestraat – Kerkeveld – Huurlingsedam.
  Alternatief: deze kan geheel vervallen als de containers 1 en 5 verplaatst worden.
 5. De Lingert: druk uitrij kruispunt (ook schoolroute) en ligt aan de verkeerde kant van de weg; keren en achteruit rijden wordt gestimuleerd door de ligging en dat is niet verkeersveilig.
  Alternatief: Er is een verzoek van de flatbewoners De Lingert 50e straat om de afvalcontainer bij hun tegenover, naast de parkeerstrook in het park te plaatsen. Dit zal voor oostelijke Diemewei bewoners interessant zijn om hiernaartoe te lopen/fietsen.
 6. De Flier: ligt aan doodlopende zeer smalle straat (1 auto breed) waardoor keren en achteruit rijden wordt gestimuleerd, daar is geen doorstroming (extra verkeersbeweging).
  Alternatief: midden 34e straat aan de kant van de flat, met drop off parkeerzone, of 36e straat bij flat met extra drop off zone markering (in ieder geval nabij flat op uitrij route).

De belangrijkste punten zijn om verkeersveilige situaties te creëren waarbij uitdrukkelijk rekening wordt gehouden met de Trinoom schoolroute, het nieuw aan te leggen verbindingsfietspad en het feit dat Kerkeveld maar 1 uitvalsweg heeft. Tevens is een aandachtspunt om de containers niet tijdens schoolroute tijden 8:05-8:30 en 13:50-14:15 uur te legen.
Er zou ook nog een laatste alternatief kunnen zijn dat bij het uitrijden van de wijk, op de Kerkedreef, een parkeer/stopstrook rechts wordt aangelegd en dat daarlangs een of meerdere afvalcontainers worden geplaats voor de gehele wijk, in plaats van in de wijk zelf.

Rest ons nog te vermelden dat de LBG Kerkeveld geen inhoudelijk standpunt heeft ingenomen ten aanzien van het algehele plan om omgekeerd in te zamelen. Wij geven slechts de voors- en vele tegens weer welke in de wijk te horen zijn.

 

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de Leefbaarheidsgroep Kerkeveld

cc: Rino Vinke, LBG Huurlingsedam


Handige links omgekeerd afval inzamelen Wijchen:

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.