Verkeersveiligheid in Kerkeveld

In december 2017 heeft de gemeenteraad de voorstellen van wethouder Loermans voor verkeersaanpassingen in de wijk aangenomen. Kort samengevat betekent dit de volgende maatregelen:

  • Middengeleiders op de T-splitsing Kerkedreef-Diemewei/De Meren;
  • Gecombineerde maatregelen rondom De Trinoom: eenrichtingsverkeer rechtsom met openstelling van de “knip” bij De Slingert, ruimte voor fietsers (fietsroute van De Flier naar De Brink, met aanpassing van brug uiteinde naar De Brink), aanpassingen aan het voorterrein van de school;
  • Twee extra verkeersdrempels in 40e Diemewei;
  • Aanpassing van twee drempels tot één verkeersplateau in 20e De Gamert.

De totale afsluiting van de 11e straat gaat niet door; deze afsluiting geldt alleen voor voertuigen langer dan 6 meter.

De realisatie van deze maatregelen zullen net voor of net na de zomervakantie 2018 plaatsvinden.

Via gemeenteraadsstukken, die terug te vinden zijn op de gemeentesite, blijven we ons op de hoogte stellen van vorderingen in deze verkeersproblematiek.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.